Ny instituttleder ved Det humanistiske fakultet


Odd Magne Bakke er ansatt i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap fra 1.1.2015. Elin Marie Thuen og Åse Kari Hansen Wagner fortsetter i ny åremålsperiode som institutt-/senterleder.

Bakke er i dag ansatt som professor i kirkehistorie ved Misjonshøgskolen (MHS). Han har vært ansatt ved MHS siden han i 1991 begynte som forskningsstipendiat. Doktorgraden i teologi avla han i 1998 ved Universitetet i Oslo. Teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar fullførte han ved MHS i 1989.

Fra 1995 har han vært ansatt i ordinær undervisnings- og forskerstilling. I 2007 og 2008 ivaretok han rollen som prorektor ved MHS. Han arbeidet da bl.a med prosessen frem mot akkreditering av høgskolen som vitenskapelig høgskole. Han har også vikariert som forskningsleder og vært leder av forskningsutvalget. I 2013 ledet han bl.a samarbeidet om utviklingen av en felles bachelorgrad mellom UiS og MHS innenfor Religion, kultur og globalisering.

Bakke driver også rådgivningsselskapet Mål & Mening - organisasjons- og ledelsesutvikling. 

 

Elin M Thuen fortsetter i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) fra 1.1.2015 t.o.m 31.12.2018.

Thuen har vært ansatt ved universitetet siden 1997 og er nå fast ansatt som førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Læringsmiljøsenteret. Fra 1.1.2011 har hun innehatt åremålsstilling som instituttleder ved IGIS. I perioden 2008-2010 var hun prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet.

Doktorgraden (Dr Philos) avla hun ved Universitetet i Bergen i 2007. Thuen har også flere års erfaring som adjunkt/spesialpedagog ved ulike grunnskoler og spesialskoler, leder for avdeling for tilpasset opplæring og undervisningsinspektør ved Grannes skole samt spesialpedagog i Sola kommunes voksenopplæring.

 

Åse Kari Hansen Wagner fortsetter i ny åremålsperiode som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) fra 1.8.2014 t.o.m. 31.7.2018.

Wagner har vært ansatt ved universitetet siden hun i 1994 begynte som forskningsstipendiat ved Institutt for nordisk språk. Hun er nå fast ansatt som førsteamanuensis i norsk ved Lesesenteret. Fra 1.8.2010 har hun innehatt åremålsstillingen som senterleder ved Lesesenteret. I perioden 2009-2010 var hun nestleder her. 

Doktorgraden (Dr artium) avla hun ved Universitetet i Bergen i 1998.

 


Sist oppdatert av May Merete Tjessem Opdal (19.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol