Regionale forskningsfond vest (RFF-VEST) lyser ut 23 mill. kr


De regionale forskingsfondene (RFF) lyser ut 23 mill. kroner til forskningsprosjekter med frist 15. oktober 2014. Man kan søke om inntil 1 mill. kroner i året i inntil 3 år. RFF-VEST forutsetter samarbeid med regionale bedrifter eller regionale offentlige instanser.

Man kan søke om midler innen fire forskjellige temaer:

Hvem kan søke?

En bedrift (eller et konsortium av bedrifter), kommune eller fylkeskommune skal stå som eier på prosjektsøknaden, men forskningsinstitusjoner kan gjerne delta i forskningssamarbeidet.

Se RFF-VEST sin hjemmeside for detaljer om utlysningene

Handlingsplan RFF-VEST 2014-2015

Ta kontakt med forskningsrådgivere på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard bistår ved helserelaterte prosjekter og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (12.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol