Læringsmiljøfremmende tiltak


Utdanningsdirektøren har satt av midler til finansiering av læringsmiljøfremmende tiltak for studenter i året 2008/2009. Læringsmiljøutvalget (LMU) har vedtatt følgende statutter:

 Læringsmiljøutvalget utlyser kr. 70.000,- som skal tildeles prosjekter som har som målsetning å legge forholdene til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av det fysiske og psykososiale læringsmiljøet ved institusjonen.”

Læringsmiljøutvalget (LMU) fungerer som innstillende organ for fordeling av slike midler.

Mer konkret kan dette dreie seg om pedagogiske prosjekter som utvikling av studentaktive læringsformer, sosiale tiltak og tilretteleggingsarbeid for studenter med spesielle behov, fysiske forbedringer av undervisningslokaler, lesesaler etc, og andre relaterte tiltak.

Tildeling til ett enkelttiltak kan ikke overstige kr. 25.000,-

Utdanningsdirektøren mener utdeling av midler til læringsmiljøfremmende tiltak etter søknad vil kunne stimulere til økt innsats for videreutvikling av læringsmiljøet ved Universitetet i Stavanger.

Søknadsfrist settes til 20. april 2008

Mottakere av midler avgir en rapport som kort skisserer prosjektet, framdriften og hvordan midlene er blitt disponert.

Se eget skriv til fakultetene og andre enheter for ytterligere informasjon. Ta også gjerne kontakt med Utdanningsavdelingen ved Maren Anne Kvaløy for mer informasjon.


Sist oppdatert av (13.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol