Lansering av generelle forskningsetiske retningslinjer


De nasjonale forskningsetiske komiteene har lansert et sett generelle forskningsetiske retningslinjer. Retningslinjene skal bidra til å sette søkelys på forskningsetiske spørsmål, og gir en kortfattet oppsummering av sentrale forskningsetiske krav og utfordringer.

De generelle retningslinjene er ikke ment å erstatte mer fagspesifikke retningslinjer, men skal utgjøre en bredere anlagt inngangsport til forskningsetiske prinsipper og hensyn også for instanser og personer som ikke selv er forskere.

De generelle forskningsetiske retningslinjer kan lastes ned her.

For mer informasjon om de forskningsetiske komiteene, se deres hjemmeside.

Retningslinjene retter seg hovedsakelig mot den enkelte ansatte, og er derfor også lagt inn i medarbeiderhåndboken til UiS.

Her kan du lese mer om forskningsetikk ved UiS.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (07.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol