Samtidsdanserens utøverkunnskap 7. - 10. august


Siri Dybwik, førsteamanuensis ved Institutt for musikk og dans, undersøker samtidsdanserens utøverkunnskap. Dette inngår i instituttet sitt programområde omkring utøverkunnskap.

I perioden 7. - 10. august er 7 unge utøvere invitert til å arbeide med repertoar av Rui Lopes Graca. I dialog med Rui Lopes Graca og Siri Dybwik utfordres de utvalgte danserne til å ta utgangspunkt i det koreografiske materialet fra verket Savilliana. I workshopen fokuseres det på hvordan et allerede gitt koreografisk materiale kan danne utgangspunkt for individuell kunstnerisk intensjon og uttrykk. Som en del av det kunstneriske utviklingsarbeidet omkring utøverkunnskap vil utøverne bli bedt om å redegjøre for sine valg i den kunstneriske prosessen. Utøverne har bakgrunn fra Kunsthøgskolen i Oslo, Institutt for musikk og dans, UiS, Danshøgskolan i Stockholm og London Contemporary Dance School. I tillegg til det fysiske arbeidet som fokuseres i workshopen, vil utøverne bli intervjuet omkring utøverkunnskap og hva som påvirker valg i kunstnerisk prosess.

Siri Dybwik undersøker danserens utøverkunnskap i egne kunstneriske produksjoner, og prosessene undersøkes fra innsiden. Danserens bidrag inn i den kunstneriske prosess er i stor forandring og medvirkning og dialog er viktige metoder i samtidsdansproduksjoner i dag. Arbeidene Poetic Landscapes, En million sommerfugler, My body as an archive og Toddlernes rom er tidligere dokumentert som undersøkelser omkring utøverkunnskap.

Arbeidet er støttet av UiS, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune.

Workshopen foregår i tidsrommet 7. - 10. august, kl 10.00 - 16.00 i Bjergsted.

Visning av arbeid i prosess, søndag 10. august kl 15.00 i Utenriksterminalen sine dansesaler.


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (08.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol