UiS-ansatte skal forske på barnevernet


Denne uka starter en undersøkelse i Stavanger-regionen som skal bidra til å gjøre barnevernstjenesten bedre. Undersøkelsen er en del av et landsomfattende prosjekt.

Undersøkelsen er en del av det nasjonale prosjektet ”Det nye barnevernet”, og skal gjennomføres i fire regioner i Norge. Til sammen 12 kommuner deltar, der Sandnes og Stavanger kommune deltar fra denne regionen. Prosjektet er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Den regionale Buf-etaten er også med i prosjektet.

I Stavanger-regionen starter undersøkelsene denne uka, og til sammen 1000 brukere av barnevernstjenesten skal intervjues på landsbasis. Flere ansatte ved Universitetet i Stavanger (UiS) deltar i prosjektet, både som lokal prosjektleder og medforskere.

Målet med studien er å gi svar på hvem brukerne av barnevernstjenesten er, hva slags hjelp de får, og hva slags hjelp de har behov for. Både bacelor- og masterstudenter ved Institutt for sosialfag deltar i prosjektet.

- Det spesielle med dette prosjektet er det nære samarbeidet med representanter for barnevernsfeltet. Vi har lite kunnskap om hvem brukerne av barnevernstjenesten er, og det ønsker vi å gjøre noe med. Det er også et mål å gjøre barnevernstjenesten bedre, sier prosjektleder i Stavanger og førsteamanuensis ved UiS Elisabeth Willumsen.

Foreldre først

Brukerne som skal intervjues er delt inn i tre hovedgrupper.

- Vi ønsker å intervjue de som nylig har kommet i kontakt med barnevernet, de som har hatt kontakt i inntil to år og de som har hatt kontakt i mer enn to år, forklarer Ingunn Ellingsen, stipendiat ved UiS og medforsker i Det nye barnevernet.

Intervjuene skjer ansikt til ansikt, med et skjema som fylles ut underveis i samtalen. I første omgang er det foreldrene som skal intervjues.

- Det er vanskelig å gjennomføre en såpass stor studie ved å intervjue barn, derfor har vi valgt å fokusere på de voksne til å begynne med, sier Ellingsen.

Gjennom å intervjue foreldre er det mulig å inkludere foreldre til barn fra hele barnevernstjenestens målgruppe, som er 0 – 18 år.

Tilfeldig utvalg

Brukerne har fått en henvendelse gjennom barnevernstjenesten i Stavanger og Sandnes kommune, der de har blitt spurt om de vil delta i undersøkelsen. Utvalget er tilfeldig.

- Vi skal holde det gående hele vårsemesteret og forhåpentligvis er vi ferdige med datainnsamlingen til sommeren, sier medforsker Ellingsen.

Prosjektet har også som mål å bidra til at forskning, utdanning og praksis blir knyttet nærmere sammen. Undersøkelsene som starter i februar, regnes som trinn 1 i prosessen. Etter at intervjuene er gjennomført, skal det også i trinn 2 gjøres dybdestudier på bakgrunn av informasjonen som kommer fram i trinn 1. I trinn 3 skal man bruke resultatene og utvikle nye arbeidsmetoder for å bedre tjenestene i barnevernet.

I 2006 mottok 40400 barn i Norge hjelp fra barnevernet. Det er flest tenåringer som mottar hjelp.

For mer informasjon om prosjektet, gå til Det nye barnevernets hjemmeside http://www1.uis.no/dnb

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (18.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol