Utlysning: Erasmus+ stipend til ansatt- og lærermobilitet 2014-2015


Endelig kan vi utlyse stipender til ansatte for 2014-2015! Erasmus+ gir deg som ansatt anledning til å reise på undervisningsoppdrag eller hospitere, gå på kurs eller dra på studiebesøk til en utdanningsinstitusjon eller annen organisasjon i Europa. Søknadsfristen er løpende.

Erasmusprogrammet har siden 2007 støttet utveksling for ansatte, og i Erasmus+ fortsetter denne ordningen med mer styrke. Hovedmålet er å støtte kompetanseutvikling for ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner og styrke evnen til den enkelte ansatte til å arbeide i en internasjonal kunnskapsbedrift. Videre skal den bidra til å internasjonalisere utdanningstilbudet i Europa, øke språk- og kulturkunnskaper og -forståelse og skape tettere bånd mellom utdanning og arbeidsliv. 

Det er to ordninger for utveksling for ansatte:

  • Lærermobilitet - gir mulighet for faglig ansatte å reise på undervisningsoppdrag til en samarbeidspartner innen høyere utdanning
  • Ansattmobilitet - gir mulighet for faglig og teknisk-administrativt ansatte til å hospitere, gå på kurs, reise på studiebesøk hos både høyere utdanningsinstitusjoner og organisasjoner, bedrifter o.l.

Stipendet gis støtte til reise og opphold, men er å regne som et tilskudd, ikke fullfinansiering. Stipendet gis individuelt, men små grupper som ønsker å reise i fellesskap kan vurderes samlet.

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles løpende så langt midlene strekker til.

Full utlysning med alle vilkår og søknadsskjema finner du her:

Lærermobilitet (undervisningsoppdrag)

Ansattmobilitet (kurs, hospitering m.m.)


For spørsmål, kontakt Trym N. Holbek, Internasjonalt kontor.


Sist oppdatert av Trym Holbek (04.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol