Rapportering i EU-prosjekt - nye sider i Prosjekthåndboken


Det er i prosjekthåndboken utarbeidet eget meny punkt for rapportering i EU-prosjekt ved UiS

Utenom generell informasjon om EU-rapportering, har en i første omgang konsentrert seg om de to store hovedprogrammene, FP7 og Horisont 2020, og deres spesifikke krav for økonomisk rapportering.

 
Sidene vil bli kontinuerlig oppdatert ved endringer i EU sine retningslinjer og regelverk. Dette gjøres i samarbeid mellom økonomirådgiver EU, Fagenheten for EU-forskning og prosjektgruppen AØV.
 
Utover høsten vil en bl.a utvide med informasjon om rapporteringskrav i Marie Curie prosjekt.
 
Sidene er lagt inn som eget menypunkt i hovedmenyen til venstre, samt som et underpunkt under "Prosjektoppfølging og rapportering".

 


Sist oppdatert av Åse Ormøy (08.07.2014)

Skriv ut artikkel print symbol