Rapportering av internasjonal mobilitet


Det er nå tid for rapportering av internasjonal mobilitet blant vitenskapelig ansatte i året som har gått. Tallene for internasjonal mobilitet inngår i Database for høyere utdanning (DBH).

Det er viktig at alle som i løpet av 2007 har hatt faglig opphold av minimum én ukes varighet ved utenlandsk institusjon og/eller som har vært vertskap for innreisende forskere med opphold av tilsvarende varighet, registrerer mobiliteten i den interne databasen for internasjonal mobilitet

Databasen er meget enkel å bruke, og registrering av en utreise/innreise tar kun et par minutter. En enkel veiledning følger i forlengelsen av selve registreringsskjemaet.

Der hvor flere ansatte har deltatt på samme utenlandsopphold eller i fellesskap vært vertskap for utenlandske forskere, er det som tidligere tilstrekkelig at kun én av de involverte foretar registreringen.

Ev spørsmål kan rettes til Tore Bjørn Hatleskog, tlf 33027, e-post torebjorn.hatleskog@uis.no

Fristen for registrering er 15. februar kl. 12.00, som er identisk med institusjonenes rapporteringsfrist til DBH.

Klikk her for å registrere

Sist oppdatert av (04.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol