Gaver i tjenesten


Ny veileder utarbeidet av departementet.

Departementet har utarbeidet en veileder for gaver i tjenesten som skal hjelpe til ved vurderinger av om et gavetilfelle er i tråd med statens etiske retningslinjer.
 
Departementet har tidligere (2005) utarbeidet etiske retningslinjer for statstjenesten, karanteneregler for politikere, embets- og tjenestemenn, og retningslinjer for varsling i statstjenesten. Dette gjøres for å opprettholde befolkningens tillit til politikerne og statsforvaltningen. Alle skal kunne stole på at beslutninger treffes på riktig og saklig grunnlag. Den siste veileder er en oppfølging av dette arbeidet.
 
For ytterligere informasjon, se medarbeiderhåndboken.

Sist oppdatert av Andreas Bjørnsen (02.07.2014)

Skriv ut artikkel print symbol