Erasmus+ stipend til ansatt- og lærerutveksling 2014-2015


Orientering om midler til Erasmus+ ansatt- og lærerutveksling i 2014-2015. Utlysning og søknadsskjema kommer mandag 4. august.

Erasmus+ ansatt- og lærerutveksling er et tiltak for å gjøre det mulig å reise ut for å undervise hos en samarbeidende høyere utdanningsinstitusjon, invitere gjesteforeleser fra bedrift/organisasjon i utlandet eller reise på utveksling for egen kompetanseheving.

Fra og med 2014 er det løpende søknadsfrist for Erasmusmidlene til ansatt- og lærerutveksling. Opphold kan vare fra minimum 2 dager til maksimum 2 måneder. Søknader med varighet på 1-2 uker vil bli prioritert da vi ønsker at flest mulig skal få benytte seg av tilbudet.

Utlysningen vil bli publisert mandag 4. august og fra da vil søknadsskjema gjøres tilgjengelig. Inntil videre kan spørsmål rettes til Trym N. Holbek, Internasjonalt kontor.

All nødvendig informasjon vil bli lagt ut på ansatt-sidene:

Ansattutveksling

Lærerutveksling

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (30.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol