Forum for forskning 21. august: Nytt fra NFR og erfaringer fra de som har lykkes


Vibeke Hervik Bull, rådgiver i Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), vil presentere kommende utlysninger i Forskningsrådet i HUM/SAM-feltet, samt si noe om hvordan avdelingen kan bistå i søknadsprosessen. Deretter setter hun fokus på prosjektsøknad som sjanger og hva som kjennetegner en god forskningsrådssøknad. Professor Atle Skaftun, Lesesenteret, og professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret, bidrar med erfaringer fra suksesshistorier og forteller om veien dit.

Tid: Torsdag 21. august, kl. 10.00-11.30

Sted: Ellen og Axel Lunds hus, rom 317

Servering av kaffe, te og frukt.

Velkommen til seminar!

Innlegg på seminaret:
Ekstern finansiering for samfunnsvitenskapelig forskning av rådgiver Vibeke Hervik Bull, Forsknings- og innovasjonsavdelingen

 

For mer informasjon om Forum for forskning se her

Seminaret arrangeres i samarbeid med Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning.
For mer informasjon om Programområdet for tverrfaglig kjønnsforskning se her


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (25.08.2014)

Skriv ut artikkel print symbol