Markant aktivitetsøkning


Bibliotekets elektroniske ressurser er populære. Studenter og ansatte ved UiS har lastet ned 48% flere fulltekstdokumenter i 2007 enn året før. Biblioteket skaffer også bøker og artikler som vi ikke eier selv. Over 10.000 kopi- og bokbestillinger ble sendt ut i fjor.

71 685 artikler i pdf-format ble lastet ned fra bibliotekets databaser i 2007.

Faktorer som kan ha bidratt til økningen i 2007:

  • flere titler tilgjengelig
  • brukerne fikk tilgang til disse ressursene utenfor UiS-campus døgnet rundt.
  • en økende bevissthet om vitenskapelige artikler og bruk av disse i undervisning og oppgaveskrivning.

Biblioteket har målt effektiviteten til vår innlånstjeneste:


Sist oppdatert av Mona Henriksen (01.02.2008)

Skriv ut artikkel print symbol