Fikk klare råd om MOOC i høyere utdanning


MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

MOOC står for Massive Open Online Courses, det vil si utdanninger som i sin helhet foregår på nett. I dag benytter millioner av mennesker, verden over, seg av MOOC-tilbud.

Det gjelder også mange nordmenn. Men norske høyere utdanningsinstitusjoner har foreløpig i liten grad utviklet og tatt i bruk MOOC, det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Viktig rolle
– MOOC og andre digitale verktøy vil spille en viktig rolle i fremtidens høyere utdanning, også i Norge. Jeg svært glad for å ha mottatt en grundig og spennende utredning. Nå har både jeg og utdanningsinstitusjonene fått et solid grunnlag for å stake ut kursen videre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utvalget ble oppnevnt sommeren 2013. Oppdraget var å utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av den sterke utviklingen i MOOC og annen utdanningsteknologi. Utvalget kommer med anbefalinger både til norske myndigheter og utdanningsinstitusjoner.

Livslang læring
Mandag 16. juni overleverte utvalgsleder Berit Kjeldstad NOU-rapporten ”MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning” til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi er i gang med mange prosesser for å heve kvaliteten på norsk høyere utdanning. Da må vi se hele bildet. MOOC kan bidra til bedre undervisning og kanskje også til bedre arbeidsdeling. Det gir for eksempel gode og fleksible muligheter til å tilrettelegge for livslang læring over hele landet, sier Røe Isaksen.

En felles plattform
Utvalget anbefaler Kunnskapsdepartementet følgende:

  • Opprette en felles norsk MOOC-plattform, som også har en tilknyttet støttefunksjon for institusjonene i utviklingen av slike kurs.
  • Etablere et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling for å se på læring med digitalisert undervisning.
  • Bevilge midler til forskning på bruken av teknologi i høyere utdanning.
  • Satse offensivt på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Legge til rette for at MOOC kan brukes til å gi skoleelever muligheter til å ta kurs på universiteter og høyskoler, såkalt forsert utdanning.

Anbefalingene fra utvalget vil nå bli sendt på høring.

– Jeg ser frem til å høre hva sektoren og andre berørte mener om disse forslagene, sier Røe Isaksen.

Les mer i NOU-rapporten: NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (19.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med rektor Marit Boyesen på besøk på Campus Ullandhaug tidligere i vår.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Campus Ullandhaug tidligere i år. Her sammen med blant andre UiS-rektor Marit Boyesen.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no