UIS-tur til ONLINE EDUCA BERLIN 2014


NETTOP, i samarbeid med Utdanningsavdelingen og IT-avdelingen, arrangerer også i år «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring, ONLINE EDUCA BERLIN, 3.-5. desember.

Er du nysgjerrig på e-læring, men usikker på hva dette innebærer? Eller er du allerede i gang med nettstøttet undervisning og interessert i å lære mer om internasjonale trender og hvordan andre gjør dette? NETTOP, i samarbeid med Utdanningsavdelingen og IT-avdelingen, arrangerer også i år «felles» UiS-tur til verdens største konferanse for e-læring, ONLINE EDUCA BERLIN, 3.-5. desember.

 

Konferansen er den 20. i rekken og har etablert seg som et viktig internasjonalt referansepunkt for alle som driver med ulike former for teknologistøttet undervisning, administrativ støtte til undervisning, planlegging og strategi. I fjor deltok en gruppe fra ulike avdelinger på UiS på konferansen, hvor NETTOP la til rette et eget opplegg for denne gruppen. Med bakgrunn i erfaringene fra i fjor, vil i år videreutvikle dette opplegget med spesielle sesjoner kun for UiS-deltakere.

 

ONLINE EDUCA BERLIN er også en viktig møteplass for norske utdanninginstitusjoner og myndigheter og faktisk den konferansen som samler flest nordmenn angående temaet «e-læring». Men nettopp på grunn av omfanget, kan konferansen virke overveldende, med et mylder av tekniske løsninger og nye begrep. Formålet med et tilrettelagt opplegg og en felles UiS-tur, er derfor å lage en arena hvor vi kan drøfte og sortere i inntrykkene fra konferansen – og så er det sosialt.

 

NETTOP er universitetets støtteavdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettstøttet undervisning. NETTOP har deltatt på ONLINE EDUCA i en årrekke, også med stands og presentasjoner, og kjenner konferansen bra.

Fagfolk fra NETTOP, IT-avdelingen og Utdanningsavdelingen vil bidra til opplegget og kunne veilede på de fleste områder som konferansen dekker.

 

Det overordnede temaet for konferansen er i år «Changing Learning».

 

Se for øvrig: www.online-educa.com

 

Opplegget som NETTOP arrangerer vil være uformelt, og kostnaden for reise og konferanse må avklares med nærmeste leder og dekkes av den enkeltes avdeling. Mer informasjon følger i august, men inntil videre, sett av de aktuelle datoene.

 

Kontakter:

Atle Løkken, leder NETTOP: atle.lokken@uis.no

Helene Gram, rådgiver/pedagogisk designer: helene.gram@uis.no


Sist oppdatert av Helene Gram (16.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol