Minneord for Berge Espeland


Berge Espeland, universitetslektor i musikk gjennom en årrekke ved Stavanger lærerhøgskole, og siden Universitet i Stavanger, gikk bort 29. mai, Kristi himmelfartsdag, 74 år gammel. Bisettelse blir onsdag 11.juni kl. 13, fra Sola kirke (merk sted).

Berge Espeland ble tilsatt ved Lærerhøgskolen i Stavanger allerede fra 1976, og var med på å forme musikkfaget i allmennlærerutdanningen gjennom en årrekke, sammen med gode kollegaer.

Han gikk etter hvert over også på førskolelærerutdanningen, og var tilknyttet Institutt for førskolelærerutdanning  inntil han gikk av med pensjon fra 2008. Han hadde kontor i «pensjonistbrakka» og var aktiv gjennom både undervisning, og med akkompagnementsoppdrag.  

Berge var en meget vennlig og behagelig mann, og svært godt likt, av alle han kom i kontakt med.  

Han hadde et nært og inderlig forhold til musikk, og var glad i å formidle faget, både gjennom aktivt spill og gjennom lytteopplegg. Til det siste gjorde ikke minst god anvendelse av læreverket Musikk i bruk, skrevet av broren Magne, ved HiSH. Han tok dette også med seg i undervisningsengasjement i Spania, hvor han for øvrig underviste på spansk.

Berge Espeland var interessert i og opptatt av språk, og lærte seg som pensjonist stadig mer, foruten spansk, blant annet en del russisk. Han oversatte også noen russiske folketoner til nynorsk, og var engasjert i et arbeid med en flerkulturell sangbok, sammen med Ingebrigt Bjelland, som var en nær og god kollega og felles pensjonist gjennom en lang årrekke.

Berge startet gjerne dagen, sammen med blant annet Ingebrigt, i svømmebassenget i gymanlegget ved UiS, og holdt seg i god vigør. Han måtte omsider gi tapt for sykdommen, som han hadde hatt over noe tid, men holdt motet oppe til det siste.

Berge vil bli varmt minnet av venner, kollegaer, studenter og ellers alle han hadde befatning med.

Rudy Garred


Sist oppdatert av Elin Nyberg (10.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol