Utlysning: 55 millioner kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid


SIU lyser ut midler til samarbeid i fem ulike programmer som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med BRIKS-landene, Japan, Sør-Korea og Nord-Amerika.

Programmene støtter utdanningssamarbeid som er faglig forankret ved institusjonene. Det gis støtte til aktiviteter som internasjonal mobilitet av studenter og forskere innen prosjektsamarbeid, utvikling av felles kurs og programmer, seminarer, workshops og lignende.

Alle programmene støtter aktiviteter som knytter utdanning tettere opp mot arbeidslivet gjennom for eksempel praksismobilitet. Flere av programmene oppfordrer til å knytte utdanning og arbeidsliv tettere sammen i det internasjonale samarbeidet. Les mer om programmene ved å følge lenkene nedenfor:

Fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor vil kunne gi råd og bistand til prosjektutforming og søknadsskriving.


Sist oppdatert av Trym Holbek (03.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol