Offentliggjorde prioriterte satsinger for forskning


Kunnskapsministeren offentliggjorde regjeringens prioriteringer på NIFU-konferansen fredag 23. mai. – Dette er langsiktige prioriteringer som skal gi oss flere muligheter i fremtiden, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren røpet noe av innholdet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på NIFU-konferansen, fredag 23. mai, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Store utfordringer
Planen handler om hvordan forskning og høyere utdanning skal være med på legge grunnlaget for arbeidsplassene og samfunnet i tiden framover.

– Norge og verden står overfor store utfordringer som klimaendringene, eldrebølgen og hvordan vi skal opprettholde konkurransekraften vår. Men utfordringene gir også store muligheter. Forskning og høyere utdanning av fremragende kvalitet kommer til å være nøkkelen for klare å utnytte disse mulighetene. Derfor må vi prioritere tydelig og langsiktig, uttalte Kunnsapsminister Torbjørn Røe Isaksen i talen han holdt på konferansen.

Langsiktige prioriteringer
Kunnskap er et av hovedsatsingsområdene til regjeringen. Regjeringen vil gjennom langtidsplanen satse på noen områder hvor vi enten har strategiske fortrinn, behov for mer kunnskap eller for å stimulere til nye ideer, nye næringer og solid og omstillingsdyktig kompetanse.  

– Vi har valgt ut langsiktige prioriteringer i langtidsplanen som skal bidra til å bygge kapasitet, sikre fleksibilitet og gi oss flere muligheter i fremtiden, sier han og legger til:

– Et av målene med langtidsplanen, er å få frem enda flere av de virkelige toppmiljøene innenfor forskning, de som kan løse kreftgåten eller finne nye energikilder. Fremragende forskningsmiljøer er en viktig inngangsport til store gjennombrudd andre steder.

Seks områder
De seks områdene som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning skal rettes mot de kommende årene er:

- Hav
- Klima, miljø og miljøvennlig energi
- Muliggjørende teknologier
- Bedre og mer effektive offentlige tjenester
- Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
- Verdensledende fagmiljøer

 


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (27.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol