Nominert til Universitetsforlagets tidsskriftpris 2013


Artikkelen «Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i grunnskolen» kjemper om tittelen «Årets tidsskriftartikkel – Universitetsforlagets tidsskriftspris” for 2013.

Artikkelen, som ble publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift  04-05/2013, ser nærmere på forholdet mellom nasjonale prøver og elevers motivasjon. 

Den konkluderer med at nasjonale prøver kan være nyttige for skoler og skoleeiere, men at prøvene på elevnivå i verste fall har negative konsekvenser på motivasjon for skolearbeidet.

Det er Tor Stornes, Maren Stabel Tvedt og Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret som har skrevet artikkelen.

Universitetsforlagets tidsskriftspris har som mål å framheve de beste fagartiklene som er skrevet og publisert gjennom året. I utvelgelsen legges det vekt på at artiklene er faglig nyvinnende og godt formidlet.

Hver tidsskriftredaksjon er bedt om å nominere den beste artikkelen som sto på trykk i fjor. Og din artikkel ble altså utpekt til den beste i dette tidsskriftet.  Totalt er 33 artikler fra mange ulike fagområder nominert. Vinneren blir hedret på Universitetsforlagets sommerfest og får 25.000 kroner.

Se hele oversikten over de nominerte her


Sist oppdatert av Marit Oddvarsdotter Øvregård (16.05.2017)

Skriv ut artikkel print symbol