SKOLEKLAR-resultater publisert på Forskningsrådets sider


UiS-prosjektet SKOLEKLAR, ledet av Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret, ble innvilget over 6 mill. kr. fra Forskningsrådet i perioden 2011-2014 for sitt forskningsprosjekt om hvilke egenskaper som er viktige for at barn skal lykkes i skolen. Nå publiserer Forskningsrådet resultatene på sine sider.

SKOLEKLAR hadde som mål å undersøke hva barns selvregulering, oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter betyr for læringsutbyttet. Resultatene viser blant annet at ansatte i barnehagen snakker lite med femåringene, og viser generelt lave skårer på relasjonene mellom barn og voksne. Det gjelder spesielt den verbale kontakten. I tillegg viser forskningen at barna i liten grad tar kontakt, og har få vedvarende samtaler med de voksne.

Forskerne har tatt i bruk et nytt og systematisk observasjonsverktøy for å kartlegge barnas adferd i barnehagen, og 19 barnehager i en kommune på Vestlandet med tilsammen 244 førskolebarn i femårsalderen er blitt undersøkt.

Les hele artikkelen på Forskningrådets sider.

Les mer om SKOLEKLAR på Læringsmiljøsenterets nettsider.


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (23.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol