Mange hundre millioner i potten i høstens utlysninger i NFR (Hundreds of millions NOK available in NFR-calls)


Forskningsrådet lyser nå ut over 500 millioner kroner til forskerprosjekt og kompetanseprosjekt i næringslivet (KPN) med frist 3. september 2014. I tillegg vil inntil 800 millioner kroner lyses ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2015 (søknadsfrist 16. okt. 2014).

De tre energiprogrammene i Forskningsrådet, PETROMAKS2, ENERGIX, CLIMIT har alle lagt ut sine utlysninger for forskerprosjekt og kompetanseprosjekt i næringslivet (KPN) med frist 3. september 2014. PETROMAKS lyser ut 145-165 mill. kr, ENERGIX lyser ut 260 mill. kr, og CLIMIT 40-110 mill. kr til fristen i september.

Alle programmene vil også lyse ut midler til innovasjonsprosjekter med frist 15. oktober, og ENERGIX og CLIMIT har også lagt ut utlysningstekster for disse midlene. I tillegg vil Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) lyse ut 450-500 mill. kr til innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2015 til fristen 15. oktober. 

13. juni arrangerer UiS sammen med IRIS informasjonsmøte om innovasjonsprosjekt og andre støtteordninger for næringsrettet FoU.

Les om PETROMAKS2-utlysning.

Les om ENERGIX-utlysning.

Les om CLIMIT-utlysning

Les mer om BIA-utlysning

Ta gjerne kontakt med Vibeke Bull i forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) med spørsmål om utlysning eller hjelp i søknadsprosessen. Det vil være mulig å opprette søknad 6 uker før fristen, og utlysning vil da også være bindende.

 


Up to 800 million kroners will be available for innovation projects for the industrial sector starting in 2015. In addition, more than 500 million kroners will be available for research projects and knowledge-building projects for industry (KPN)(KPN) this autumn.

The three energy programs PETROMAKS2, ENERGIX and CLIMIT have all posted their calls for research proposals and knowledge-building projects for industry (KPN) with deadline 3. September 2014. PETROMAKS2 has 145-165 mill. NOK available for this call, ENERGIX approximately 260 million NOK, while CLIMIT will have 40-110 mill. NOK for this call. All three programs will also announce funding for Innovation Projects for the Industrial Sector with deadline 15. October 2014, and ENERGIX and CLIMIT have also posted the announcements for these funds. In addition, the user-driven Research based Innovation (BIA) program will have 450-500 mill. NOK available for innovation projects starting in 2015. 

UiS will  at 13. June arrangere an information meeting together with IRIS  about innovation projects and other public funding opportunities for industrial research.

Link to PETROMAKS2-call (at present only available in Norwegian)

Read about the ENERGIX-call.

Read about the CLIMIT-call.

Read about the BIA-call

Please contact Vibeke Bull in Research and Innovation (FIA) with questions about the announcement or assistance in the application process. It will be possible to create an application six weeks before the deadline and the announcement will also be binding.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (18.06.2014)

Skriv ut artikkel print symbol