Informasjonsmøte om offentlige støtteordninger til næringsrettet FoU


IRIS og UiS inviterer til informasjonsmøte 13.juni 12.00-15.00 om forskjellige offentlige støtteordninger for næringsrettet FoU og innovasjon. Representanter fra bl.a. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og VRI vil informere, og det vil legges opp til at forskere og bedrifter kan møtes og diskutere mulige prosjektsamarbeid.

Det er kommet tydelige signaler fra myndighetene om at det skal fokuseres mer på innovasjon i næringslivet i årene fremover, og det finnes en rekke offentlige støtteordninger for slike prosjekter. Forskningsrådet alene lyser i høst ut inntil 800 millioner kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet. 13.juni 12.00-15.00 inviterer IRIS og UiS til informasjonsmøte om forskjellige offentlige støtteordninger for bedrifter og forskningssamarbeid med næringslivet.

Program:

kl 12.00 - 14.00 Presentasjon av aktuelle støtteordninger

 - Forskningsrådets viktigste virkemidler for bedrifter,                Jan Rasmus Sulebak, Spesialrådgiver BIA, Forskningsrådet

 - EU’s kommersialiseringsprogram for SMB-er,                         Mathias Havgar, Seniorrådgiver Innovasjon Norge/EEN

 - Horizon2020, EUs Forsknings– og innovasjonsprogram,            Kyrre Aas , EU R&D Unit - UiS/IRIS/SUS/HSH/Polytec/MHs

 - Innovasjon Norges virkemidler i forbindelse med FoU,           Kari Holmefjord Vervik, Nestleder Rogaland IN

 - Bedriftsprosjekter i VRI Rogaland og Regionale Forskningsfond, Hilde Uppstad, Prosjektleder VRI Rogaland
 

Kl 14.00 - 15.00 Møteplass
Mulighet til personlige møter med innlederne. Avhengig av deltagernes sammensetning, ser vi på muligheten til å dele inn i grupper for å diskutere prosjekter.


Kontakt/påmelding:
paul.vigmostad@iris.no eller telefon 907 11111 Paul Vigmostad, Forsker i IRIS (Påmelding ønskes innen innen 10. juni, da møteplassbiten i programmet tilpasses deltagerne.)
 

Tid og sted:
Kl 12.00-15.00 Fredag 13. juni, 2014 Måltidets hus, Prof. Olav Hanssens vei 7

Velkommen!

Enkel servering og pauser underveis.

Informasjonsmøtet er gratis og åpent for alle. 

Invitasjon


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (23.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no