Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2014 - 2. og 3. juni 2014


UiS er i år vertskap for UHRs nasjonale konferanse om forskerutdanningen. Tittelen på årets konferanse er Ph.d.-utdanningen i endring – perspektiver og konsekvenser. Målgruppen er alle som arbeider med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig.

I år ønsker vi å belyse endringstendenser som kan påvirke institusjonenes organisering av forskerutdanningen på kort og lang sikt. Temaer vil være Bologna-prosessen og 3. syklus, (post)dannelse, MOOK-fenomenet og digitale medier, forskningsetikk og oppdateringer fra aktuelle forskerutdanningsrelaterte aktiviteter. Foredragsholdere er: Berit Rokne (UiB), Inga Bostad (UiO), Atle Løkken (UiS), Arne Olav Nygard (UiS), Terje Aven (UiS), Torkild Vinther (De nasjonale forskningsetiske komiteene), Erna Wencke Østrem (NFR), Vidar Røeggen (UHR), Eystein Gullbekk (UiO), Susanne Mikki, (UiB), Gunhild Austrheim (HiB).

Program for konferansen. Konferansen vil i sin helhet foregå på Sola Strand Hotell.

Dersom noen UiS-ansatte har lyst til å delta på hele eller deler av konferansen, ta gjerne kontakt med Gry Sørås (gry.soras@uis.no ) eller Stina Holth:(stina.s.holth@uis.no).


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (20.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol