Utlysning: Midler til India-samarbeid


SIU lyser nå ut midler til utdanningssamarbeid med indiske institusjoner. I første omgang er det midler til forberedende besøk som er tilgjengelige, senere på året vil et fullt India-program komme.

India er ett av de prioriterte samarbeidslandene fra KD sin side, sammen med de øvrige BRIKS-landene Brasil, Russland, Kina og Sør-Afrika. SIU har inngått en ny samarbeidsavtale med University Grants Commission (UGC) i India om tilrettelegging for samarbeidsaktiviteter i perioden 2014 – 2017.

Til sammen skal det deles ut om lag 17 millioner kroner fra norsk og indisk side. Overordnet målsetning for programmet vil være å styrke samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner på høyeregrads- og doktorgradsnivå (Master + Ph.D). Forventet dato for hovedutlysning er 26. mai.

Midler til forberedende besøk
Som et ledd i forberedelsen til etablering av prosjektsamarbeid med indiske institusjoner, kan norske institusjoner også søke SIU om inntil 50 000 kroner i reisestøtte for å bli bedre kjent med partnere og for å planlegge felles aktiviteter. SIU vil behandle søknader om reisestøtte fortløpende. Besøk kan formes som studiebesøk eller møter/workshop/seminar i forbindelse med forberedelse til å søke på hovedutlysningen, og må være gjennomført innen 2. september 2014.

Siste frist for innlevering av søknader er satt til 1. juli 2014.

Utlysningen for støtte til forberedende besøk finner du her.

Internasjonalt kontor vil komme tilbake med mer informasjon når hovedutlysningen foreligger. Kontakt gjerne fakultetskoordinatorene for råd og bistand med prosjektutforming.

 


Sist oppdatert av Trym Holbek (16.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
India flagg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no