Rekordstor søknad på NUV-midler til digitalisering


Da søknadsfristen på prosjektmidler fra Norgesuniversitetet gikk ut torsdag, forelå det ni prekvalifiseringssøknader fra UiS. Dette er ny rekord for UiS i antall søknader.

- Jeg er veldig glad for at våre fagansatte ser muligheter og har lyst til å utvikle digitale læringsressurser med prosjektmidler fra NUV for 2015, sier rådgiver Helene Gram som har vært intern koordinator og bidratt i flere av søknadene.

NUV utlyser prosjektmidler en gang i året. Nå i første omgang er det en prekvalifiseringsrunde. For de søknadene som går gjennom nåløyet må det leveres en endelig søknad innen 1. november.

-Vi har stor tro på alle prosjektsøknadene våre, de er veldig relevante og spredningen i fagene er bra. Vi i NettOp skal bidra med rådgiving og utvikling i syv av prosjektene hvis de blir realisert, så vi går spennende tider i møte, sier Gram som også er produksjonsansvarlig i NettOp.

HF topper
Det humanistiske fakultet (HF) er fakultetet med flest søknader. Fredrik Skår, som er rådgiver ved HF, forteller at fakultetet har faglig og pedagogisk utvikling høyt oppe på agendaen, noe som reflekteres i fakultetets strategidokument.

HF har et eget fagforum hvor utvikling av studentaktive læringsformer diskuteres, inkludert god bruk av IKT-verktøy.
Mange av fagmiljøene på fakultetet er ivrige etter å prøve nye verktøy for utvikling av sin undervisning, og det er først og fremst denne iveren som resulterer i mange søknader til Norgesuniversitetet.

IKT og pedagogikk
-En god balanse mellom IKT- verktøy og pedagogisk bruk av disse er viktig. IKT-verktøy er ikke nødvendigvis i seg selv innovative, men satt i den rette konteksten kan de være det. Våre søknader setter fokus på å bruke IKT-verktøy på en pedagogisk og faglig fornuftig måte. På sitt beste kan bruk av IKT-verktøy forsterke studentenes læring, samtidig som den kan gjøres mer fleksibel.

Norgesuniversitetet gir svar innen utgangen av juni om UiS sine prekvalifiseringssøknader går vider til en hovedrunde. I fjor ble det sendt inn 90 prekvalifiseringssøknader, mens 50 gikk videre.

I år er kriteriene for å søke midler noe endret, blant annet kan en søke prosjektmidler også til utvikling og utprøving av nye læringsteknologier, som også NettOp søker om i ett av prosjektene.

UIS- undervisere opptatt av e-læring
-UiS viser i hvert fall gjennom sine mange søknader at digitale læringsressurser og e-læring står høyt i kurs i våre fagmiljøer, og at NUV-midler kan  være med å sparke spennende og nødvendige prosjekter i gang, sier Gram som gleder seg til å jobbe videre med søkerne i neste fase.

NettOp og UiS er for øvrig også partner i to eksterne søknader til NUV i denne omgang; et akademisk skrivekurs sammen med Høyskolen i Østfold og et kurs i fiskehelse sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

-Dette viser at den spesielle kompetansen NettOp besitter på e-læring er anerkjent og etterspurt også utenfor UiS, sier Atle Løkken, leder av NettOp. 


Sist oppdatert av Elin Nyberg (16.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol