Foreslå kandidater til Forskningsrådets priser


Kjenner du en forsker som er verdt en pris? Nå kan forsknings- og innovasjonsmiljøene selv foreslå kandidater til Forskningsrådets priser.

Hvem mener du fortjener Forskningsrådets priser for 2014? Både enkeltpersoner og institusjoner kan foreslå kandidater. Den første prisen er prisen for fremragende forskning, som er på 1 million kroner. Den skal gis til forskere som holder meget høy faglig kvalitet, nasjonalt og internasjonalt. Den omfatter alle fag, og disipliner, inkludert tverrfaglige miljøer – og skal være inspirasjonskilde til videre innsats.

Tre ulike priser
Vinneren av denne prisen får dessuten et eksemplar av skulpturen "Liggende Møbius" av Aase Texmon Rygh. Forslag til kandidater må være fyldig begrunnet og dokumentert og sendes i papirform til Forskningsrådet innen 13. juni 2014.

Den andre prisen som deles ut er Forskningsrådets innovasjonspris på 500.000 kroner, og som skal gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon.

Formidlingsprisen
Virksomheten må ha benyttet seg av ett eller flere av Forskningsrådets virkemidler. Prisen kan deles ut til både offentlige og private virksomheter. Prispengene skal brukes i virksomhetens innovasjonsaktiviteter. Skjemaet sendes til Forskningsrådet på epost innen 13. juni 2014.

Formidlingsprisen på 250.000 kroner gis til forskere som utmerker seg med levende og nyskapende kommunikasjon fra eget fagfelt. Prisen skal stimulere til formidling av forskning overfor allmennheten, og alle typer formidling kan premieres. Skjemaet sendes til Forskningsrådet på epost innen 13. juni 2014.

Les mer om vedtekter og finn skjemaer på Forskningsrådet sin side.


Sist oppdatert av Maria Gilje Strand (12.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Logoen til Forskningsrådet
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no