Tariffoppgjøret i staten - mulig streik ved UiS


Onsdag 30. april 2014 brøt arbeidstakerorganisasjonene lønnsforhandlingene med staten, og tariffoppgjøret gikk til mekling. Både UNIO, LO Stat og YS Stat har nå varslet plassoppsigelse ved Universitetet i Stavanger. Det betyr at medlemmer fra aktuelle organisasjoner kan bli tatt ut til streik.

Plassfratredelse (streik) kan tidligst iverksettes fra 26. mai 2014 kl 00:01. Seinest onsdag 21. mai kl 24:00 skal vi ha mottatt navnelister over hvem som i første omgang blir tatt ut.

HR-direktøren vil holde dere underrettet. For mer informasjon om lønnsoppgjøret, se departementets nettsider.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (12.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol