Tverrfaglig symposium om opplevelser


12. og 13. september arrangeres det symposium om tanke- så vel som sanseopplevelser.

Opplevelse er et begrep som favner vidt. I symposiet vil den opplevelsen vi til enhver tid har av virkeligheten diskuteres nærmere. Som levende og tenkende individer oppfatter og tolker vi som kjent verden omkring oss forskjellig på basis av våre sanseopplevelser. Samtidig registrerer vi en kontinuerlig strøm av skjult innsikt i livet og oppfattelsen av verden omkring oss gjennom tankeopplevelser.

Påmeldingsfrist er 1. august, 2014.

Pris: 950,-

Meld deg på symposiet om opplevelser her.

Ta kontakt på epost tone.olsen@uis.no dersom du har spørsmål. 


Opplevelsen av det andre  – og med det andre

Fredag 12. september

Kl. 12.30 – 12.55: Registrering

Kl. 13.00: Velkomst v/Truls Engstrøm

Kl. 13.15: Dag Osmundsen (UiS): Ah- aha- ha: Opplevelser og reaksjoner i sin rene form.

Kl. 14.15: Helge Jørgensen: «En lokal opplevelse» i Hotellhøgskolens opplevelsessenter.

Kl. 15.30: Kaffe - kaker

Kl. 16.00: Frank Lindberg (UiN):Transformasjonen inn og ut av turistrollen.

Kl.17.15: Reidar Mykletun (UiS): Alligatoren, Boaslangen og Guiden: Et blikk på opplevelser.

Kl. 19.00: Middag

 

Lørdag 13. september

Kl. 10.00: Jørn Varhaug (UiS): Stedet som opplevelse: – i skjæringspunktet mellom arkitektur, teater og teologi.

Kl. 11.15: Øystein Jensen (UiS)Den lokale guiden – en hjelper eller en hindring i/for turistenes opplevelse av fjerne lokalsamfunn?

Kl. 12.15: Lunsj

Kl. 13.00: Bjørn Olav Roaldseth (UiS): Opplevelsen i Opplevelsen.

Kl. 14.00: Oppsummering – Dialog

Kl. 15.00: Avslutning


Sist oppdatert av Ida Gudjonsson (07.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol