Kick-off møte for nytt NFR-prosjekt "Mikroalger 2021" på CORE 7. mai – (Kick-off meeting for NFR project "Microalgae 2021")


7. mai 2014 er det kick-off for NFR-prosjektet «Mikroalger 2021: molekylær design for forbedret mikroalgeproduksjon for akselerering av algebasert bioøkonomi i Norge» som ble tildelt nærmere 10 mill. i 2013.

Prof. Sigrun Reumann ved CORE er leder for forskningsprosjektet som har som mål å øke produktiviteten til to spesifikke mikroalger i syntetisering av verdifulle produkter som omega-3 fettsyrer og vaksiner. Kick-off møtet i Ipark på onsdag vil inkludere innlegg fra inviterte forskere og konsortiumsdeltakere samt diskusjoner. Dagen avsluttes med middag fra Gastronomisk institutt. Se detaljert program.


At the 7th of May 2014 there will be a kick-off meeting for the NFR project "Microalgae 2021: Molecular design for improved micro-algae production for acceleration of algae based bio-economy in Norway" which was awarded nearly 10 million kroners in 2013. Prof. Sigrun Reumann at CORE is the leader of the research project which aims to increase the productivity of two specific microalgae in synthesizing valuable products such as omega-3 fatty acids and vaccines. The kick-off meeting in Ipark on Wednesday will include presentations from invited researchers and consortium participants as well as discussions. The day ends with dinner by Gastronolical Institute. See detailed program.
 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (05.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol