Utlysning av midler til kompetanseutvikling utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning


På vegne av Kunnskapsdepartementet lyser Norgesuniversitetet i år ut 2,7 millioner kroner til prosjekter som skal fremme innovasjon og entreprenørskap i alle fag i høyere utdanning. Søknadsfristen er 15. juni.

Les mer om utlysningen her.


Sist oppdatert av Eilef Johan Gard (30.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol