Lyser ut midler til nasjonale fagkonferanser i humaniora og samfunnsvitenskap med frist i oktober


FRIHUMSAM lyser ut inntil 125.000 i arrangementsstøtte til nasjonale fagkonferanser som bidrar til teoretisk og metodisk fagutvikling og tar opp sentrale utfordringer for fagdisipliner innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Det kan søkes om midler til delfinansiering av nasjonale fagkonferanser innenfor disse fagdisiplinene:

Humaniora:
Arkeologi, arkitektur og design, etnologi, filmvitenskap, filosofi, folkloristikk, historie, idéhistorie, kjønnsforskning, kulturvitenskap, kunsthistorie, litteraturvitenskapelige fag, musikkvitenskap, religionsvitenskap, språkvitenskapelige fag, teatervitenskap og teologi.

Samfunnsvitenskap:
Bedriftsøkonomi, biblioteks- og informasjonsvitenskap, demografi, kriminologi, medievitenskap, pedagogikk, rettsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsvitenskapelige idrettsfag, kjønnsforskning, samfunnsøkonomi, sosialantropologi, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, organisasjonsteori, og urbanisme og fysisk planlegging.

Det kan søkes om delfinansiering av fagkonferanser som skal avholdes i 2015. Maksimalt støttebeløp per konferanse er kr 125 000.

Fristen for å søke er 10. oktober 2014. Det vil være mulig å opprette søknad på Forskningsrådets portal 6 uker før fristen.

Lenke til utlysning.

For spørsmål om utlysning eller bistand i søknadsprosessen ta kontakt med forsknings- og innovasjonsavdelingen ved:

Lena Forgaard for helserelaterte prosjekter, og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no