Ny ordning med offentlig sektor-ph.d. starter 1. juni


Ordningen med Offentlig sektor-ph.d. er en viktig mulighet for UiS til å få flere stipendiatstillinger. Aktuelle målgrupper for ordningen er kommunesektoren, statlige virksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Ordningens overordnede målsettinger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

Utlysningen blir aktiv fra 1. juni og det vil fra september være en løpende frist. Forskningsrådet regner med at det kan startes opp inntil 25 Offentlig sektor-ph.d.-prosjekter i løpet av 2014.

Den nye ordningen med Offentlig sektor-ph.d. blir utformet etter modell av Nærings-ph.d.-ordningen, som ble innført i 2009.

Mer informasjon og utlysning finner du på Forskningsrådets nettsider.

Utdrag fra «Retningslinjer til Offentlig sektor-p.hd.»
En Offentlig sektor-ph.d. er en finansieringsordning der en offentlig virksomhet får støtte fra Forskningsrådet til at en ansatt i virksomheten kan gjennomføre en doktorgrad. I tråd med målsettingen for ordningen må doktorgradsarbeidet være relevant for virksomhetens ansvarsområde og virksomhetens langsiktige kompetansebehov.

Store utfordringer krever at de offentlige oppgavene må løses på nye og mer effektive måter. Ny kunnskap og ny teknologi gir nye muligheter. Mange sentrale politiske dokumenter peker på betydningen av innovasjon i offentlig sektor og økt forskningsinnsats.

Målet med Offentlig sektor-ph.d. er å utvikle relevant kunnskap om og evne til å møte sentrale utfordringer innenfor den enkelte virksomhetens ansvarsområde, utvikle forsknings- og innovasjonskompetansen og å støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Doktorgradsarbeidene skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye, mer effektive løsninger. Samtidig er det viktig at doktorgradsarbeidet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (25.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Logo Forskningsrådet
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no