NIFU- rapport viser godt arbeidsmarked for nyutdannede musikk-kandidater


En ny NIFU-undersøkelse viser at arbeidsmarkedet er godt for kandidater som tar utøvende musikkutdanning i Norge. Hele 96,5 % av kandidatene som har tatt mastergrad i utøvende musikk viser å være i jobb innen første år etter endt utdanning. Dette er svært gode tall sammenlignet med hva som er vanlig ellers i arbeidsmarkedet.

Kandidater som har tatt sin utøvende musikkutdanning ved IMD gir gjennomgående en positiv vurdering av sin utdanning. IMD skårer jevnt over høyt både mht utdanningenes relevans for arbeidet og forholdet til arbeidsmarkedet. Hele  85,7 av våre kandidater svarer at ikke har arbeidsledighetserfaring i løpet av det første året  etter endt utdanning, det beste tallet av alle institusjonene som deltok i undersøkelsen.

Dette er noe av resultatene som fremkommer i NIFU-rapporten 10/2014 «Spill på flere strenger». Kandidatundersøkelsen er utført på oppdrag av de institusjonene som tilbyr høyere skapende og utøvende musikkutdanninger i Norge. 

Relevant for arbeidslivet
Rapporten sier at de utøvende musikkutdanningene i Norge oppleves like arbeidslivsrelevant som andre masterutdanninger. Faktisk viser undersøkelsen at arbeidslivsrelevans vurderes som høyere blant disse kandidatene enn andre mastere i humanistiske og estetiske fag. Men kandidatenes tilknytning til arbeidslivet skiller seg likevel noe fra andre fagfelt; rundt en tredel oppga at de hovedsakelig hadde frilansarbeid. For enkelte gir dette en ønsket fleksibilitet mens andre ønsker en mer stabil tilknytning til arbeidsmarkedet. Rundt en firedel hadde hovedsakelig fast stilling, og i underkant av en femdel hadde hovedsakelig arbeidet i midlertidig stilling(er) det første året etter endt utdanning.

Kandidatene er også generelt fornøyde med utdanningskvaliteten og det faglige innhold i studiene. De tidligere musikkstudentene ble også spurt om de ville tatt samme utdanning om igjen. For lavere grads musikkutdanning svarer nær åtte av ti at de ville tatt samme utdanning igjen, enten på samme lærested eller et annet lærested. Tilsvarende andel for høyere grad er 83 prosent.

Musikkutdanningsinstitusjonene som var med i undersøkelsen:
• Norges Musikkhøgskole (NMH)
• Musikkonservatoriet ved Universitetet i Tromsø
• Institutt for musikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
• Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger
• Griegakademiet – Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen
• Institutt for musikk ved Universitetet i Agder
• Barratt Due musikkinstitutt
• Kunsthøgskolen i Oslo/Operahøgskolen

Rapporten kan lastes ned her: Last ned hele rapporten (pdf 2 Mb)
 


Sist oppdatert av Jannicke Fjermestad (25.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol