Sykle til jobben-aksjonen 2014 starter mandag 5. mai


Bli med på årets Sykle til jobben-aksjon! Aksjonen går fra 5. mai til 30. september. Som vanlig blir det flotte premier!

Våren er her – og med den Sykle til Jobben–aksjonen. Ved å la bilen stå og velge andre framkomstmåter sparer vi miljøet for forurensning og får bedre helse. Som tidligere år har UiS  valgt å ha en lokal aksjon. Vi deltar altså ikke i den nasjonale aksjonen. Sykle til jobben-aksjonen er en aktivitet i regi av bedriftsidrettslaget. Aksjonen er åpen for alle ansatte.

Påmelding per e-post til Gunvor Hinna. Klikk her for å laste ned registreringsskjema du skal bruke til å registrere aktivitet (excel-fil).

Individuelle deltakere premieres i tre kategorier:

1. Flest antall kilometer
2. Flest antall aktive dager
3. Loddtrekning mellom alle deltakere som har syklet 18 dager eller mer

Dersom det blir flere enn ti som melder seg på med elsykkel vil vi opprette egen klasse for dette og utrope årets elsyklist. Dersom det er færre enn ti med elsykkel, konkurrerer de i samme klasse som de øvrige syklistene, men i konkurransen om flest antall kilometer får elsyklistene sitt kilometertall redusert med 30 %.
 

Premiering for lag:


For å hevde seg i lagkonkurransen må flest mulig av lagets medlemmer være aktive flest mulig dager. Det er altså  ikke om å gjøre å sykle lengst, men å ha et høyt aktivitetsnivå.  Hvert lag må også levere en kort begrunnelse for hvorfor de fortjener å vinne.

Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslagets mål er at flest mulig skal delta! Aksjonen støttes av personalavdelingens HMS-budsjett for å oppfordre medarbeiderne til fysisk aktivitet.

Alle ansatte som kommer seg til og/eller fra arbeid for egen maskin får være med! «Sykle til Jobben»-aksjonen inkluderer også de som går/jogger/bruker rulleskøyter, skateboard eller sparkesykkel eller lignende til og fra jobb. Også de som går for egen maskin på deler av veien til/fra arbeid kan være med. Deltakelsen har ligget på drøyt 80 de to siste årene – klarer vi å sette deltakerrekord i år?

Lyst til å delta som lag? De som ønsker å stille som lag peker ut en kontaktperson for laget som får ansvaret for å samle inn lagets registreringsskjema og sende inn.

Som syklist er man utsatt i trafikken. Vi oppfordrer alle til å sette sikkerhet først og ta hensyn til andre trafikanter og gående.

Registrering av deltakelse

Vi har laget et eget Excel - skjema for registrering. Du registrerer selv
• antall aktive dager i perioden (5. mai - 30. september)
• antall kilometer i perioden (5. mai - 30. september)

NB! Kun registreringer på dette skjemaet vil bli tatt med. Dere som deltar i fakultets- eller instituttaksjoner som går over hele året, må være oppmerksomme på dette og registrere på sykkelaksjonens skjema i den tiden sykkelaksjonen varer. Vi har ikke mulighet til å ta det ekstraarbeidet det innebærer dersom dere sender inn feil skjema.

Ansatte som vil delta, må melde seg på til via epost til gunvor.hinna@uis.no

Utfylt skjema sendes på epost til Sara Mauland, sara.mauland@uis.no innen 15. oktober 2014.

Medlemskap i UiS BIL

Bedriftsidrettslaget ser gjerne at flere melder seg inn i UiS BIL. For en beskjeden kontingent på 150 kroner i året får du mulighet for rabatt i enkelte sportsbutikker, og du kan benytte deg av Rogaland Bedriftsidrettskrets sine rabattavtaler, og du vil få informasjon om alle UIS BILs aktiviteter. UIS-ansatte for også rabatt på Bike Brothers. Se medarbeiderhåndboken - ansattgoder - rabatter på intranettsidene for mer informasjon.

Har du spørsmål kan du kontakte Sara Mauland, sara.mauland@uis.no (leder i BIL) (telefon 3 1016).

Bli med da vel!


Sist oppdatert av Sara Mauland (23.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Sykkel - ny sesong. Sykle til jobben 2013.
Er sykkelen din klar for en ny sesong? Husk at du kan bruke sykkelverkstedet til å fikse småting selv.
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no