Nytt program for samarbeid med India


University Grants Commssion (UGC) India og SIU har som målsetning innen utgangen av april å ha klar en felles utlysning av prosjektmidler under det nye programmet Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research (INCP).

Utlysning av prosjektmidler
Utlysningen vil bli kunngjort i India via UGCs nettsider, på SIU.no, og i brev til alle norske akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner. Søknadsfrist er tentativt satt til 1. september 2014.

Støtte til forberedende besøk
I forbindelse med prosjektutviklingen og søknadsprosessen, vil det være mulig for norske institusjoner å søke om kr 50 000 i reisestøtte til besøk ved den indiske partnerinstitusjonen. Søknadene vil bli behandlet fortløpende av SIU. Besøkene må vær avviklet innen 2. september 2014. Nærmere retningslinjer for reisestøtten og søknadskjema i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso, vil være tilgjengelig på SIU.no over påske.

Seminar om samarbeid med India 19. mai
SIU arrangerer 19. mai i samarbeid med UiO et seminar i Oslo om INCP-programmet. Påmelding til seminaret og program finner dere her. 

Landside om utdanningssamarbeid med India på siu.no
Som en del av satsningen på samarbeid med BRIKS-landene, har SIU utviklet en egen landside om India med mye nytting informasjon og lenker til relevante nettsider i India. Landsiden for India vil bli lansert samtidig med tilsvarende sider for Russland og Kina i løpet av mai.

Ta gjerne kontakt med Sidsel Holmberg eller Ingebjørg Birkeland dersom dere har spørsmål i til Norge/India-samarbeidet.

Ved UiS vil fakultetskoordinatorene i Internasjonalt kontor gi råd og bistand.


Sist oppdatert av Trym Holbek (23.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol