Søndagstur til Høg-Jæren


Bli med og følg sporene etter gammel bosetning, stølsdrift og gjeting på Høg-Jæren. Lisbeth Prøsch-Danielsen fra Arkeologisk museum og Anne Katrine Lycke fra Stavanger Turistforening guider en spennende tur på Jærens tak søndag 27. april kl 11.

Oppmøte for denne søndagsturen er ved Holmavatn parkeringsplass (Holmavatn Ungdoms og Misjonssenter, Varhaug) søndag 27 april kl. 11.00.

Turen går gjennom Synesvarden landskapsvernområde og varer om lag 4-5 timer og er et samarbeid mellom Stavanger turistforening ved Anne Katrine Lycke og Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger ved Lisbeth Prøsch-Danielsen.

Steinkjerringå
Turen starter og slutter ved Holmavatn parkeringsplass. Vi går i passe tempo til området ved Steinkjerringå der vi finner en egnet plass for lunsj. Ta med kaffi og niste. På turen gjør vi flere stopp, vender oss om og ser på vindparkanlegget og ulike geologiske fenomener i landskapet.  Videre tar vi turen innom et forhistorisk gårdsanlegg med kvede (melkeplass), et stølsanlegg og noen gjeterhytter og skjul.  Fokus blir også på utmarksbruk som torvskjæring, slått og beite.

Vel møtt på Jærens tak.
 


Sist oppdatert av Ingund Svendsen (24.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol