Utlysning av 2008-midler ved UiS


UiS vil i 2008 avsette inntil 300 000 kroner til kulturhovedstad 2008-relaterte prosjekter. Midlene skal tildeles og benyttes i 2008. Ansatte og studenter kan søke på midlene. Søknadsfrist er 15. februar 2008.

Universitetsdirektøren innvilger midler til prosjekter etter innstilling fra 2008-gruppen. Denne gruppen består av en representant for hvert fakultet og ledes av prorektor med sekretær fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen. Gruppen består per d.d. av:

Egil Gabrielsen (leder)
Hild Sørby (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
LeRoy Tonning (Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet)
Jens T. Larsen (Det humanistiske fakultet)
Hege Skjelbred-Knudsen (sekretær)

Regler for tildeling av prosjektmidler:

1. Det kan gis støtte til prosjekter innen forskning, formidling eller undervisning.

2. Søker må være ansatt eller student ved UiS, men prosjektet kan ha eksterne deltakere.

3. Et prosjekt kan normalt kun tildeles midler en gang.

4. Frist for å søke om prosjektstøtte er 15. februar 2008.

5. Søknader må inneholde prosjektbeskrivelse (maks. 3 sider), budsjett og finansieringsplan.

6. 2008-gruppen vurderer kvaliteten på prosjektene og tilrår tildeling overfor universitetsdirektøren.

7. Tildelte midler må benyttes innen 20. desember det året de er tildelt.

Søknad sendes elektronisk til Hege Skjelbred-Knudsen, Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, UiS: hege.skjelbred-knudsen@uis.no

Sist oppdatert av (25.01.2008)

Skriv ut artikkel print symbol