Bjarte Hoem ny ECIU-koordinator ved UiS


Bjarte Hoem (43) overtar som ny lokal ECIU-koordinator ved UiS etter at Peter A. Schwarz gikk over i ny jobb.

Bjarte er i dag kontorsjef ved Internasjonalt kontor. Internasjonalt kontor er en del av Utdanningsavdelingen og gir rådgivning og støtte til enhetene innen internasjonalisering av utdanning ved UiS, herunder internasjonal mobilitet, samarbeidsprogram og -avtaler, opptak, profilering og eksternt finansierte prosjekter.

- Jeg håper og tror at ved å legge koordinatorfunksjonen til Internasjonalt kontor, hvor flere allerede er engasjert i flere av prosessene som pågår i konsortiet, så vil vi kunne fortsette det gode engasjementet til Peter, sier Bjarte.

Bjarte har en samfunnsvitenskapelig cand.mag. med mellomfag i sosialøkonomi og offentlig rett fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med internasjonalisering av utdanning siden 1996.

Ved Det medisinske fakultet ved UiB jobbet han blant annet med innføring av European Credit Transfer System i medisinutdanningen, Erasmus utveksling, Norad Fellowship Programme og Kvoteprammet. Han var også administrativ ansvarlig for hovedfag i helsefag og etableringen av mastergraden i manuell terapi. Han har vært ansatt ved UiS siden 2001.

Før opprettelsen av Internasjonalt kontor i 2011 var han seniorrådgiver i Utdanningsavdelingen. Hovedansvarsområdene var da oppfølging av utdanningspolitikk, internasjonalt utdanningssamarbeid, programforvaltning og internasjonale prosjekter.

Mer om UiS' medlemskap i ECIU


Sist oppdatert av Karoline Reilstad (21.10.2016)

Skriv ut artikkel print symbol