Forum for forskning 29. april: Deltagelse i sakkyndige komiteer – noe å lære?


Som vitenskapelig ansatt ved et universitet hører deltakelse i ulike sakkyndige komiteer med til arbeidsoppgavene. Hva kan vi lære av å delta i slike komiteer? Hva er det som skal vektlegges i en sakkyndig vurdering, og hvordan skal man formulere seg på best mulig måte?

Tid: Tirsdag 29. april, kl. 14.00-15.45

Sted: Ellen og Axel Lunds Hus, rom H-007 (Blått auditorium, kjelleren)

Senior HR-rådgiver, May Merete Tjessem Opdal vil fra et HR-perspektiv gjennomgå hva som forventes av komitemedlemmene og hva som kreves av en god sakkyndig vurdering. Hun legger vekt på hvilken informasjon som må komme fram i en vurdering, og hvordan vurderingen blir brukt for å ta avgjørelser om ansettelse eller kvalifikasjonsopprykk.

Dekan ved Det humanistiske fakultet, Elaine Munthe belyser temaet fra et faglig ståsted og vil dele sine erfaringer rundt det å delta i ulike komiteer. Hun vil fokusere på hvilket læringspotensial det kan være i å delta i slike komiteer.

Servering av kaffe, te og frukt.

Velkommen!

Innlegg på seminaret:
Sakkyndig vurdering fra et HR-perspektiv av senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Oppdal

Sakkyndig vurdering fra et fagperspektiv av dekan Elaine Munthe

For mer informasjon om Forum for forskning se her


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (13.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol