Forum for forskning 27. mai: «Gode strategier for opprykk til professor»


Universitetet i Tromsø har hatt en vellykket satsing for kvinners opprykk til professor. Vi har invitert en av kandidatene, Anna Nylund, som har lykkes med sitt prosjekt om opprykk til professor. Hun vil dele sine erfaringer, metoder og virkemidler fra et slikt opprykksløp.

Tid: Tirsdag 27. mai, kl. 13.00-15.00

Sted: Ellen og Axel Lunds Hus, rom H-007 (Blått auditorium, kjelleren)

Nylund vil gi en presentasjon av UiT sin satsning og det er satt av tid til spørsmål og diskusjon. Anna Nylund er jurist og forsker på rettsmekling, saksbehandling i barnefordelingssaker, konfliktrådsmekling og sivilprosess.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Nettverk for kjønnsforskning.

Les om Universitetet i Tromsø sin satsing her
Satsningen ble også omtalt i Forskerforum januar 2014

Det vil bli servert kaffe, te og frukt.

Velkommen til seminar!

For mer informasjon om Forum for forskning se her
 


Sist oppdatert av Marianne Gjerlaugsen (13.05.2014)

Skriv ut artikkel print symbol