Ny dekan vil styrke relevans og samarbeid


Øystein Lund Bø er på plass i dekanstolen på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Han vil bygge videre på den gode koblingen mellom grunnforskning og anvendt forskning som preger fagmiljøene.

– Jeg trives i grenselandet mellom basisfag og det praktiske. Derfor liker jeg at fakultetet heter «teknisk-naturvitenskapelig». Det innebærer at grunnforskning og anvendt forskning er integrert. Dette er noe jeg vil fortsette å styrke, sier den nye dekanen.

Lund Bø kommer fra IRIS, hvor han blant annet ledet avdeling for brønnteknologi, risikostyring, gassteknologi og  fornybar energi. Han har alltid hatt et hjerte for universitetet, hvor han selv har studert elektro.

– UiS har mye bra som jeg vil følge opp. Blant annet at forskningen vår er så nyttig for næringslivet i regionen og at studentene kommer ut herfra med kunnskap som er relevant for arbeidslivet, sier dekanen.

Fossil og fornybar
Lund Bø har en bred bakgrunn som berører alle fem instituttene han nå bestyrer. Opprinnelig er han elektriker, men han tok mastergrad i kjernefysikk og tankeeksperimentet Schrödingers katt.

Doktorgraden hans er innenfor teoretisk fysikk, men som forsker har han studert både bore- og brønnteknologi, naturgassteknologi, sensorteknologi og vindkraft.

Dermed har han erfaring med både fossil og fornybar energi. I debatten om de to forskningsområdene er hans ståsted et soleklart «ja takk».

Store verdier
– Petroleumsforskerne og studentene våre har all grunn til å være stolte av arbeidet sitt. De har bidratt til å skape store verdier på norsk sokkel og til at ressursene utvinnes på en miljømessig forsvarlig, sikker og effektiv måte. Samtidig er mye av teknologien de utvikler av generell karakter og vil også kunne anvendes innenfor fornybar energi. Offshore-teknologi har gitt oss havvindmøller. Kunnskap utviklet for boring og reservoar kan utnyttes til å utvikle dyp jordvarme, påpeker Lund Bø.

Sterkere samarbeid
Den nye dekanen kommer altså fra IRIS, og hans forgjenger gikk motsatt vei. Det tror han vil bli en styrke.

– Jeg ønsker å styrke forskningssamarbeidet oss i mellom ytterligere, blant annet når det gjelder å dele laboratorier, sier han.

Øystein Lund Bø er nå i full gang med å bli bedre kjent med instituttene. 


Sist oppdatert av Leiv Gunnar Lie (08.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol