Utlysning av midler til IKT-støttet utdanning og MOOC


Norgesuniversitetet (NUV) lyser nå ut midler til prosjekt innen IKT-støttet fleksibel høyere utdanning for 2015.

I år er føringene for å søke om NUV-midler noe annerledes enn tidligere. Tidligere har det vært en forutsetning at prosjektene skal utvikle fleksible studietilbud og/eller i samarbeid med arbeidslivet. Fra i år av er det mulig å få støtte til blant annet:

  • Utvikling og bruk av nye læringsteknologier og digitale læringsressurser for studietilbud i høyere utdanning generelt.  
  • Forprosjekt, pilot og innovasjonsprosjekt der målet er å prøve ut en læringsteknologi, organisasjonsform eller samarbeidsform, som f.eks utvikling av MOOC.
  • Tiltak for heving av digital kompetanse hos studenter og ansatte ved institusjonene.

Informasjon om utlysningen finnes http://norgesuniversitetet.no/prosjekter/utlysning/sok-prosjektmidler

Det er krav om minimum 1/3 egenfinansiering.

Søknadsprosessen er todelt. Første runde består av prekvalifisering med bakgrunn i en kortfattet prosjektskisse. NUVs eget nettskjema for prosjektskisse skal benyttes.

NUV vil ikke godta søknader som sendes direkte til NUV, uten godkjenning av sentral ledelse ved søkerinstitusjonen. Prosjektforslagene skal derfor godkjennes av den sentrale ledelsen på UiS, ved NettOp.

Dette betyr at titlene på prosjektforslag som skal inngå i ledelsens oversendelsesbrev til NUV, må sendes pr e-post til NettOp, ved rådgiver Helene Gram (helene.gram@uis.no)  innen 9. mai.

Søker er forøvrig selv ansvarlig for å sende inn søknaden via NUVs nettsted innen fristen 15. mai.

NettOp kan bistå i arbeidet med utviklingen av søknader, og spørsmål kan rettes til Helene Gram, telefon 32721.

 


Sist oppdatert av Helene Gram (03.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol