FRIPRO utlysning 2014 er publisert! Frist 21. mai kl. 13:00.


FRIPRO er delt inn i tre avhengig av fagområde FRIHUMSAM, FRINATEK og FRIMEDBIO. For hvert fagområde kan man søke om midler innen 5 forskjellige søknadstyper: forskerprosjekt, unge forskertalenter, personlig post doc. stipend, post doc. mobilitetsstipend og arrangementsstøtte.

Kriteriene fra 2013 er i hovedsak beholdt for alle søknadstyper, men det er gjort endringer i kravene for Unge forskertalenter og Personlig postdoktorstipend. For Unge forskertalenter er det fra i år krav om at det skal være gått minst to år siden godkjent disputas. For Personlig postdoktorstipend innføres det et krav om utenlandsopphold på mellom tre og tolv måneder.

Lenke til mer informasjon

Lenker til utlysninger fordelt på fagområde:

Det vil være mulig å opprette e-søknad fra 9. april av (og utlysningen er juridisk bindende først denne datoen).

Ta kontakt med forsknings og innovasjonsavdelingen (FIA) på UiS med spørsmål om utlysningen eller for hjelp i søknadsprosessen.

Lena Forgaard for helserelaterte prosjekter, og

Vibeke bull for andre typer prosjekter.

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (03.04.2014)

Skriv ut artikkel print symbol