Feltarbeid - ny HMS-prosedyre / Fieldwork - new HSE procedure


Den nye prosedyren omhandler forhold som dreier seg om foreberedelse og gjennomføring av feltarbeid, samt etterarbeid. The new procedure deals with matters about prepreation and implementation of fieldwork, and also evaluation.

For nærmere informasjon om prosedyren, se her.

For further information on the procedure, see here.

 


Sist oppdatert av Gry Åse Tjørhom (31.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol