UiS prosjekter innvilget støtte i det nye utdanningsprogrammet FINNUT


UiS er sterkt involvert i to av tolv prosjekter som ble tildelt midler til forprosjekter gjennom Forskningsrådets nye utdanningsprogram FINNUT. Anne Mangen og Trude Hoel fikk gjennomslag for sitt prosjekt ved Lesesenteret, og Vegard Moen og Stein Erik Ohna fikk støtte til sitt prosjekt i samarbeid med Statped.

Det ble sendt hele 45 søknader om støtte til forprosjekt innen fristen 12. februar. I alt 3 millioner kroner ble fordelt til 12 forprosjekter for å utvikle innovasjonsprosjekter i utdanningssektoren. Målet er å styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser i utdanningssektoren i samarbeid med sektoren selv.

Anne Mangen og Trude Hoel ved Lesesenteret ønsker å utvikle redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling i barnehagen. Målet er å etablere et innovasjonsprosjekt i samarbeid med barnehagesektoren.

Vegard Moen og Stein Erik Ohna ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk UiS, vil sammen med Statped utarbeide et innovasjonsprosjekt knyttet til utvikling og forbedring av samhandlingen mellom ansvarlige lokale aktører i kommunene og Statsped.

 

 


Sist oppdatert av Vibeke Hervik Bull (28.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol