UiS har fornyet Diploma Supplement Label for 2013-2016


I forbindelse med ny søknadsrunde for Diploma Supplement Label fikk UiS nylig fornyet sin label for 2013-2016. Vitnemålstillegget gjør det enklere å overføre kvalifikasjoner mellom land.

EU-kommisjonen tildeler Diploma Supplement Label som en honorær utmerkelse til institusjoner som oppfyller kriteriene knyttet til bruk av Diploma Supplement. Dermed kan alle studenter som fullfører et gradsstudium ved UiS, motta et vitnemål, en karakterutskrift og et Diploma Supplement som er godkjent av EU.

Vitnemålstillegg beskriver kvalifikasjonene på engelsk
Diploma Supplement er et vedlegg til vitnemålet, og fungerer som en del av Europass-verktøyene for bedre transparens og overførbarhet av kvalifikasjoner. Dette utstedes på engelsk og gir en beskrivelse av studieprogrammet og graden studenten har oppnådd. Beskrivelsene følger en standardmal det er enighet om mellom EU, UNESCO og Europarådet. Alle kandidater uteksaminert ved ett av landene i Bolognaprosessen har rett til å få automatisk utstedt et vitnemålstillegg gratis og skrevet på ett av de store europeisk språkene.

Kunnskapsdepartementet ønsker at norske institusjoner sikter mot utmerkelser av denne typen. I alt 5 nye norske institusjoner fikk tildelt DS Label i 2013, 9 norske læresteder som hadde den fra før, fikk den fornyet. En full liste over institusjoner med DS Label finnes her.


Sist oppdatert av Trym Holbek (26.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
UiS DS Label fornying 2013-2016
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no