Seminar om Hafrsfjord i vikingtid


Tirsdag 25. mars er det klart for nok et spennende forskningsseminar på Arkeologisk museum. Temaet denne ganger er Erfaringer og utfordringer: Hafrsfjord i vikingtid.

FAGSEMINAR OM HAFRSFJORD 872
Tid og sted: 25.mars kl. 12.15 -15.45 Auditoriet, Arkeologisk museum

PROGRAM
Helge Sørheim, Velkommen
Torgrim Titlestad, UiS, Innledning og bakgrunnen for prosjektet - 20 min presentasjon og 10 min diskusjon
Mari Høgestøl, Erfaringer fra AM sine tidligere undersøkelser i området – 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Olle Hemdorff, Arkeologisk museum, UiS, Erfaringer fra AM sine tidligere undersøkelser i området - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Helge Sørheim, Arkeologisk museum, UiS, Vikingtidsgraver fra Søra Bråde, Revheim - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Theo Gil, Arkeologisk museum, UiS, En mulig handelsplass på Sola - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Trond Meling, Arkeologisk museum, UiS, Utgravningene i  Sømmevågen - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Arild Skjæveland Vivås, Rogaland fylkeskommune, Arbeidet med Transportkorridor Vest - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon

Kort kaffepause

Lisbeth Prøsch-Danielsen, Arkeologisk museum, UiS, Undersøkelser av strandlinjekurver og sandflukt i området - 5 min presentasjon og 10 minutter diskusjon
John Kvanli, Rygene detektorklubb, Erfaringene fra detektorundersøkelsene i området samt videre planer, 5 min presentasjon og 10 minutter diskusjon
Tor Arthur Andreassen, Erfaringer fra tidligere søk i sjøen -5 min presentasjon og 10 min diskusjon
Representant fra Kartverket, Planene for kartlegging i sjøen - 5 min presentasjon og 10 min diskusjon
 


Sist oppdatert av Ragnhild Nordahl Næss (21.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Fagseminar om Hafrsfjord i vikingtid på Arkeologisk museum tirsdag 25. mars
Fagseminar om Hafrsfjord i vikingtid på Arkeologisk museum tirsdag 25. mars
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no