Informasjon om overgang til nytt sak/ arkivsystem ved UiS - Public 360


Universitetet i Stavanger vil i årsskiftet 2014- 2015 gå bort i fra ePhorte og over til ett nytt Sak- /arkivsystem Public 360, levert av selskapet Software Innovation. Overgangen skjer i samarbeid med Uninett og rundt 38 andre UH- institusjoner i Norge.

Public 360 representerer en ny generasjon arkivsystem som vil gjøre saksbehandling betraktelig enklere, ikke minst for brukere som ikke daglig jobber med elektronisk saksbehandling. I tillegg vil P360 åpne opp for integrasjoner med blant annet FS (Felles Studentsystem).

Opplæring i Public 360 vil i hovedsak foregå høsten 2014. Det vil i løpet av våren bli sendt ut en undersøkelse for å kartlegge opplæringsbehov og ønsket tidspunkt for opplæring av den enkelte saksbehandler. Det vil også bli invitert til et åpent informasjonsmøte om det nye systemet.

I tiden som kommer vil dokumentsenteret være aktiv i oppfølging tilknyttet rydding og ferdigstilling av journalposter i Ephorte. Oppfølgingen vil særlig ha fokus på Journalposter som har status reservert-under arbeid og eldre restanser (ubesvarte journalposter). I denne sammenheng oppfordrer vi alle saksbehandlere ved UiS til raskt å komme i gang med rydding av sine saker i Ephorte. Dette gjelder også eldre saker som har blitt liggende.

Mer informasjon om P360 og rydding i ephorte vil bli lagt ut på UiS interne nettsider Dokumentsenteret

Dokumentsenteret er alltid behjelpelig med råd og praktisk hjelp i denne sammenheng.

Mer informasjon om avslutning av Ephorte og opplæring i P360 vil bli publisert på aktuelt i løpet av 2014.

Ved spørsmål tilknyttet overgang til Public360 kan man henvende seg til dokumentsenteret:

Epost: doksen@uis.no eller 51 83 27 30

 


Sist oppdatert av Tove Opsahl (20.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol