Pensjon i staten


Alle UiS-ansatte er velkommen til et åpent møte om pensjon i staten mandag 24. mars. Rådgiver i Statens pensjonskasse, Eirik Skulbørstad, vil holde foredraget «Pensjon i staten: Folketrygd, alderspensjon og pensjonsreformen».

Eirik Skulbørstad vil snakke om:

  • Folketrygden, virkninger av pensjonsreformen
  • Statens pensjonskasse,
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Ulike pensjoneringsmuligheter

Dato: Mandag 24. mars 2014
Tid: kl. 15.30 – 18.30
Sted: Universitetet i Stavanger – Arne Retterdals hus, Ullandhaug
Auditorium AR-V101

Enkel servering fra kl. 15:30. Foredraget starter kl. 16:00.
Bindende påmelding innen 18. mars 2014 til vest@parat.com

Arrangør er Parat.

 


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (17.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol