Kunstfaglig Forum: "Different approaches to Schönberg Op. 19"


Kunstfaglig forum er en arena for refleksjon, forskningsrepresentasjoner og debatt over, om og omkring kunstfaglige emner. 17. mars inviterer forumet til foredrag hvor temaet denne gang Arnold Schönberg og hans op. 19 (Seks små klaverstykker). Musikkforskeren Darla Crispin fra NMH foredrar.

Foredraget finner sted i  rom 1301 på Institutt for musikk og dans i Bjergsted 17. mars klokken 18.00.
Gratis adgang!

Emne og sentrale personer er hhv. Arnold Schönberg og hans op. 19 (Seks små klaverstykker) og musikkforskeren Darla Crispin fra NMH. En for mange litt ugjennomtrengelig komponist, her muligens veid opp av en svært kommunikativ foreleser.
Darla Crispin har bl.a. en årrekke vært tilknyttet Orpheus Institute (ORCiM) in Ghent, Belgia – selve hovedsetet for forskning på kunstnerisk praksis (Artistic Research) i Europa. På dette feltet har hun bidratt med og til sentrale artikler og publikasjoner. Hun jobber for tiden på en bok om A. Schönberg og interpretasjon, bestilt av Oxford University Press.

I dette ganske multimediale foredraget vil hun presentere originale innfallsvinkler til tolkning av Schönbergs klaverstykker, knyttet til resitasjonspraksiser og -tradisjoner i samtiden, for eksempel melodramaer og opplesningsseanser ved journalisten og forfatteren Karl Kraus – en av bakmennene og hovedinspirasjonskildene til Den annen Wienerskole generelt.
Stykkene i op. 19 vil fremføres av Darla og Olaf Eggestad i løpet av foredraget.
Presentasjonen gjentas i Levinsalen/NMH i Oslo den 19. mars og inngår i prosjektet The Reflective Musician.

Foredraget er på engelsk!


Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt (13.03.2014)

Skriv ut artikkel print symbol
Arnold Schönberg
Arnold Schönberg
Nyttige lenker

Nyttige lenker finner du på intranettet på denne sida

Du kan også legge til dine egen snarveier på intranettet fra forsida - sjekk "Mine lenker" øverst til venstre på forsida til intra.uis.no